Please wait
Please wait

Securitas

Securitas är en global kunskapsledare inom säkerhet med nära 330 000 medarbetare i 53 länder. Securitas är det ledande företaget inom Säkerhetsbranchen in Sverige med fler än 9000 anställda och över 170 avdelningskontor. Med de tre ledstjärnorna "Ärlighet, Vaksamhet, Hjälpsamhet" har Securitas skyddat hem, arbete och samhälle i Sverige i 80 år.

Larm från WeBeHome skickas till Securitas Larmcentral

Larmcentral

Med hjälp av Securitas larmcentral kan man som kund känna sig trygg med att veta att verksamheten är bemannad 365 dagar om året. Då ett Securitas anslutet larm utlöses skickas det till Securitas larmcentral där deras erfarna larmoperatörer tar emot larmet och ser till att överenskommna åtgärder utförs.

Väktare

Securitas ansvarar för Sveriges största väktarorginastion med ca 8400 anställda väktare. Väktarna genomgår en speciell väktarutbildning för att kunna hantera en stor variation av ärenden. Vid behov kan väktaren tillkalla polis eller brandkår och de står i ständig kontakt med larmcentralen.

Anslut ditt larm

Vad ingår

I tjänsten ingår uppkoppling av ditt larm till Securitas larmcentral samt fria väktarutryckningar vid skarpa inbrotts, brand och överfallslarm. Det ingår även larmdekaler från Securitas.

Avgift

Uppstartsavgift på 800 kr samt en månadsavgift på 205 kr inklusive moms.

Åtgärdsinstruktion

Kontaktpersoner söks alltid i första hand. Dock ej vid överfallslarm då väktare skickas omgående. Vid utebliven kontakt eller på begäran skickas väktare för kontroll och åtgärd. Eventuella utryckningar utöver avtalet kommer att debiteras enligt gällande prislista.

Beställning

Beställning sker till oss. När beställning är gjort lägger vi upp dig i Securitas system. Därefter får du ett mail från Securitas med ett avtal inklusive åtgärdsinstruktioner som ska godkännas. När är avtalet är godkänt ansluter vi ditt larm till Securitas.

Driftsättning

Ditt larm hamnar i ett provdriftläge först. Innan det sätts igång skarpt behöver ett provlarm utlösas som är koordinderat med någon från WeBeHome. När det är testat och verifierat ändar vi larmet till att vara i produktionsläge.

Villkor

Tjänsten är tillgänglig för privatpersoner. Motringning sker till kontaktpersoner enligt registrerad åtgärdsinstruktion/kontakt-mannalista. Kontaktpersonlista ändras skriftligen. Tjänsten endast är tillgänglig när den larmade lokalen befinner sig inom 50 km från närmaste utryckningsort. Ej återkallade personrelaterade larm debiteras enligt gällande prislista. Åtgärdsinstruktion är fördefinierade och ej går att ändra. Det är enbart larmtillbehör kopplade till Basenheterna LS-20 och LS-30 som utlöser larm om inte annat är angivet. Komplett villkorstext för tjänsten finner du på baksidan i avtalet som skickas till dig.

Betalning

Månadskostnaden betalas i förskott per kvartal mot faktura. Avtalsperiod är 2 år med uppsägning 3 månader för avtalsperiodens utgång. Därefter förlängs avtalet löpande med 1 år i sänder. Fakturan skickas från Securitas AB.